Sound Trust and the Ethics of Telecare

With Philip Nickel. Journal of Medicine and Philosophy, 42, 1, 33-49, 2017.

Review of Norms and Practices, by James D. Wallace

Mind, 123, 489, 251-256, 2014.

Uw levensstijl te lijf met de lichaamscoach

(Tackling your lifestyle with the body coach). In L. Kohl, J. Timmer & R. van Est (eds.), Eerlijk advies: De opkomst van de e-coach, Rathenau Institute, 37-68, 2014.

On the disconfirmation of practical judgements

Logique et Analyse, 216, 2011.

Klimaatverandering

(Climate Change). Wijsgerig perspectief, 51, 4, 44-45, 2011.

Intertheoretische reductie: een overzicht

(Intertheoretic reduction: an overview). Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 94, 3, 206-224, 2002.