Redesigning Psychiatry, vol. 2

Redesigning Psychiatry, vol. 2

Samen innoveren voor het welzijn van toekomstige generaties (Collaborative innovation for the well-being of future generations). With Femke de Boer et al. Amsterdam: Redesigning Psychiatry, 2018.

Redesigning Psychiatry, vol. 1

Redesigning Psychiatry, vol. 1

Innoveren voor psychisch welzijn in de 21e eeuw (Innovating for mental well-being in the 21st century). With Femke de Boer et al. Amsterdam: Redesigning Psychiatry, 2016.

The Normative Will

The Normative Will

Practical Judgment as Volitional Interpretation. PhD thesis. Tilburg: Tilburg University, 2012.

Vrije wil

Vrije wil

Discussies over verantwoordelijkheid, zelfverwerkelijking en bewustzijn (Free will: Discussions on responsibility, self-realization and consciousness). With Tjeerd van de Laar. Rotterdam: Lemniscaat, 2011.